Шри Чинмой

Светът е отражение на нашите мисли, чувства и стремежи. Светът е объркан, когато сме объркани ние. Само след като постигнем вътрешна хармония, ще можем да я видим и в света. Докато умовете ни са в объркване, докато чувствата ни продължават да бъдат смутени и телата ни задръстени от токсини, за нас ще бъде невъзможно да постигнем стабилно вътрешно равновесие, с което да излезем пред света и да вдъхновим хората, които ни заобикалят.

Не всеки от нас е в състояние да променя света, но всеки може да промени една част от света – самия себе си. Като усъвършенстваме себе си, ние незабавно правим света по-съвършен. Намалявайки дисхармонията, ние подхранваме мира и хармонията, а това е най-големият принос, който може да предложим.

Историята ни разкрива, че всички търсачи на истината през годините са предприемали гладуване и са изпълнявали различни други дисциплини в своя опит да достигнат до по-дълбоко разбиране за смисъла на живота.Така, преодолявайки телесните бариери, човек се насочва към по-високи стремежи и разкрива някои от своите собствени дълбоки мистерии и възможности.

Тялото е външно изражение, инструмент на една по-дълбока и обширна действителност, обхващаща физическата, умствената, психическата и духовна сфера. Онези, които предприемат „Усещане за подмладяване“ като средство за самоопознаване и духовно обновление, е добре да включат в своята подмладяваща програма и упражнения по медитация. Следва едно лесно медитативно упражнение, включващо елементи на дълбоко дишане, концентрация и визуализация:

  1. Необходими ви са 10 минути на ден, за предпочитане сутрин, преди да сте започнали своите всекидневни дейности.
  2. Изберете си място, на което се чувствате добре и на което можете да останете необезпокоявани от никого. Това може да бъде ъгъл от вашата стая, в който да създадете приятна атмосфера. Аранжирайте мястото по собствен вкус. Може да поставите ваза с любимите си цветя, да пуснете тиха успокояваща музика и да запалите ароматизираща свещ или пръчица. Ако времето позволява и предпочитате природата, бихте могли да намерите подходящо спокойно място и навън.
  3. Седнете удобно на стол или на възглавница на пода. Изправете гръбначния си стълб така, че той, вратът и главата ви да са в права линия.
  4. Затворете очи и фокусирайте цялото си внимание върху дишането. Представете си, че пред носа ви е поставен конец, направете дишането си толкова спокойно и дълбоко, че то да не задвижва по никакъв начин конеца.
  5. За да концентрирате своя ум, вдишайте в тишина, преброявайки бавно до пет; задръжте дъха си, преброявайки до две, издишайте, преброявайки отново до пет. Трябва да дишате с лекота, без да се напрягате излишно. Бройте ритмично, на равни интервали. Почувствайте, че на света не съществува нищо друго, освен вашето дишане и броене. Приемете, че това е единственото нещо, което има значение в момента. Изключете всякакви други мисли, намерения и желания.
  6. След като няколко пъти изпълните броенето, представете си, че вдишвате не въздух, а дълбок мир и спокойствие. Почувствайте как мирът влиза в самите дълбини на вашето сърце и след това от сърцето ви той бавно се насочва навън, разнасяйки своето благоухание по цялото ваше същество и в атмосферата около вас.
  7. По същия начин може да си представите, че вдишвате енергия, сила, светлина, радост, любов или това качество, от което се нуждаете в момента. По време на програмата „Усещане за подмладяване“ е добре да си представяте как вдишвате чистота. Вдишайте чистотата и наблюдавайте как тя започва да се разширява от сърцето ви, как изпълва цялото ви същество и атмосферата около вас. Когато издишате, почувствайте как от вас излизат всички токсини и нечистоти и как те се заменят от свежа енергия, ентусиазъм и радост.
  8. След около десет минути може да прекратите упражнението и спокойно да се върнете към ежедневните си дейности.

С това просто ежедневно упражнение можете да култивирате огромно вътрешно равновесие и увереност; да засилите изчистващия процес и своята решимост да завършите програмата.