Иван Гарабитов

Роден на 3 Май 1945 год. в село Паничери, заслужил треньор по борба и рехабилитатор, тренирал много изявени спортисти. Основател на "Чинмой клуб" за високо спортно майсторство. В своя център Гарабитов предлага комплексна методика за възстановяване на организма, включваща система от дихателни практики и упражнения, диета, матрично-ритъмна терапия и др.

Богатият опит и задълбочени познания по физиология и психология правят този вечно бликащ от енергия и ентусиазъм член на ШЧМТ съвършеният консултант и терапевт на бивши и настоящи спортисти. Тридесет и седем годишната практика на създателя на Методиката - Иван Гарабитов, като треньор в България и чужбина, показва еднозначно и твърдо, че съчетанието от посочените методи приложени целенасочено, редовно и системно, съкращава в огромна степен периода за постигане на високи спортни цели. За по-кратки периоди се постигат изненадващо добри резултати на Европейско, Световно и Олимпийско ниво. Практиката показва, че при системно и целенасочено прилагане на Методиката тези резултати се постигат от 6 месеца до 1 година.

От 22 Юни 1999 год. е ученик на на индийският духовен учител Шри Чинмой, който съвместява духовността на Изтока с динамизма на Запада. Със своя личен пример той показва как духовността може да бъде внесена във всеки аспект на външния ни живот. Приносът му за постигането на тази цел се изразява в сферата на литературата, изобразителното изкуство, музиката и атлетиката. Иван Гарабитов е един от лидерите на център Шри Чинмой в Пловдив и координатор на световният пробег за хармония.

Иван Гарабитов е завършил Ojas академия - висша жизнена енергия, която дава на човека сили, здраве и добро самочувствие.