Биоптрон светлина Светлинната терапия BIOPTRON може да се прилага както като допълнително лечение към конвенционалните медицински методи, така и като монотерапия при определени симптоми.
BIOPTRON може да помогне при:

  • Подпомагане заздравяването на рани
  • Облекчаване на болките и намаляване на интензитета им
  • При дерматологични заболявания и кожни проблеми
  • В педиатрията
  • При сезонни афективни разстройства (САР)

Изключителните характеристики на светлината BIOPTRON й позволяват да проникне не само през кожата, но и през подкожните тъкани. По този начин положителният ефект на светлината BIOPTRON не се ограничава само до третирания участък от кожата.

Светлината BIOPTRON има биостимулиращ ефект: когато се прилага върху кожата, стимулира светлочувствителните вътрешноклетъчни структури и молекули. Това поставя началото на клетъчни верижни реакции и задейства т.нар. вторични реакции, които не са ограничени само до третирания участък от кожата, а могат да включат цялото тяло.

Светлинната терапия BIOPTRON стимулира и модулира възстановителните и регенеративни процеси, както и процесите в имунната система на човека.
Светлинната терапия BIOPTRON е възприета като нов метод на лечение при превенция, терапия и рехабилитация за отбелязаните медицински индикации.

Препоръчваме провеждането на консултация с личния ви лекар, преди използването на светлинната терапия BIOPTRON, за да получите професионален съвет дали този вид лечение е препоръчително за вас или е необходимо провеждането на друг вид лечение.