Пет дневното захранване продължава , толкова дни, колкото дни е приложена детокс програмата със сиропа Мадал Бал. Задължително се запознайте с препоръките, преди да прилагате захранването.

Седем дневното захранване продължава , толкова дни, колкото дни е приложена детокс програмата със сиропа Мадал Бал. Задължително се запознайте с препоръките, преди да прилагате захранването.

Десет дневното захранване продължава , толкова дни, колкото дни е приложена детокс програмата със сиропа Мадал Бал. Задължително се запознайте с препоръките, преди да прилагате захранването.

Четиринадесет дневното захранване продължава , толкова дни, колкото дни е приложена детокс програмата със сиропа Мадал Бал. Задължително се запознайте с препоръките, преди да прилагате захранването.